Tình Trạng “Khát” Giảng Viên Chất Lượng Cao Tại Các Trường Đại Học

Hiệu trưởng tại một trường đại học lớn của cả nước cho biết, vấn đề tuyển dụng đủ giảng viên không phải là không thể. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là chất lượng học vấn của các ứng viên tìm việc làm như thế nào. Theo tình hình của thị trường việc làm, có … Continue reading "Tình Trạng “Khát” Giảng Viên Chất Lượng Cao Tại Các Trường Đại Học"