Đa Dạng Ngành Nghề Việc Làm Trong Những Tháng Cuối Năm

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội (thuộc Sở lao động thương binh và xã hội Hà Nội) thì từ đầu năm 2017 đến nay, tình hình hoạt động sản xuất -kinh doanh trên địa bản thủ đô có nhiều chuyển biến tích cực. Chỉ riêng quý 3 … Continue reading "Đa Dạng Ngành Nghề Việc Làm Trong Những Tháng Cuối Năm"

Tầm Quan Trọng Của Môi Trường Làm Việc Tích Cực

Môi trường làm việc lý tưởng bao gồm nhiều phòng khách của nhân viên, khu văn phòng và tiền sảnh. Chính sách, nguồn lực, mối quan hệ nghề nghiệp và văn hóa công ty cũng là môi trường làm việc khá tích cực. Tác giả và Giáo sư Scott A. Snell thuộc Đại học Virginia, … Continue reading "Tầm Quan Trọng Của Môi Trường Làm Việc Tích Cực"

Môi Trường Làm Việc Lý Tưởng Dành Cho Người Lao Động

Môi trường làm việc lý tưởng là điều cần thiết cho sức khoẻ tinh thần và thể chất của người lao động, nhưng không dễ dàng để có thể tạo ra môi trường làm việc tốt. Các điều kiện làm việc tốt xuất phát từ các giá trị mà công ty coi là quan trọng … Continue reading "Môi Trường Làm Việc Lý Tưởng Dành Cho Người Lao Động"

Thị Trường Việc Làm Việt Nam So Với Các Nước Trong Khu Vực

Theo báo cáo, có hơn 60% các doanh nghiệp của Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân sự trong tương lai. Và hầu hết các doanh nghiệp đều dư số lượng lớn việc làm và những kế hoạch tuyển dụng vẫn không ngừng gia tăng cho đến năm 2020. Các trang web lớn … Continue reading "Thị Trường Việc Làm Việt Nam So Với Các Nước Trong Khu Vực"