Tầm Quan Trọng Của Môi Trường Làm Việc Tích Cực

Môi trường làm việc lý tưởng bao gồm nhiều phòng khách của nhân viên, khu văn phòng và tiền sảnh. Chính sách, nguồn lực, mối quan hệ nghề nghiệp và văn hóa công ty cũng là môi trường làm việc khá tích cực. Tác giả và Giáo sư Scott A. Snell thuộc Đại học Virginia, … Continue reading "Tầm Quan Trọng Của Môi Trường Làm Việc Tích Cực"

Làm Thế Nào Để Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Sống Từ Chính Văn Phòng Làm Việc?

Chất lượng cuộc sống cao hơn ở nơi làm việc có thể giữ chân nhân viên lâu dài hơn và đem lại cho nhân viên sự hài lòng, thỏa mãn. Theo một nghiên cứu từ Đại học Tây Bắc, sự hài lòng của nhân viên liên quan trực tiếp đến sự hài lòng của khách … Continue reading "Làm Thế Nào Để Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Sống Từ Chính Văn Phòng Làm Việc?"

Các Yếu Tố Xây Dựng Môi Trường Làm Việc Có Chất Lượng

Khi kiểm tra cơ hội việc làm, điều quan trọng là phải xem xét các yếu tố tạo nên một môi trường làm việc có chất lượng. Văn hoá doanh nghiệp của một công ty có thể có một tác động to lớn đến sự nghiệp phát triển và tăng trưởng dài hạn chuyên nghiệp … Continue reading "Các Yếu Tố Xây Dựng Môi Trường Làm Việc Có Chất Lượng"