Tầm Quan Trọng Của Môi Trường Làm Việc Tích Cực

Môi trường làm việc lý tưởng bao gồm nhiều phòng khách của nhân viên, khu văn phòng và tiền sảnh. Chính sách, nguồn lực, mối quan hệ nghề nghiệp và văn hóa công ty cũng là môi trường làm việc khá tích cực. Tác giả và Giáo sư Scott A. Snell thuộc Đại học Virginia, … Continue reading "Tầm Quan Trọng Của Môi Trường Làm Việc Tích Cực"

Làm Thế Nào Để Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Sống Từ Chính Văn Phòng Làm Việc?

Chất lượng cuộc sống cao hơn ở nơi làm việc có thể giữ chân nhân viên lâu dài hơn và đem lại cho nhân viên sự hài lòng, thỏa mãn. Theo một nghiên cứu từ Đại học Tây Bắc, sự hài lòng của nhân viên liên quan trực tiếp đến sự hài lòng của khách … Continue reading "Làm Thế Nào Để Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Sống Từ Chính Văn Phòng Làm Việc?"

Môi Trường Làm Việc Lý Tưởng Dành Cho Người Lao Động

Môi trường làm việc lý tưởng là điều cần thiết cho sức khoẻ tinh thần và thể chất của người lao động, nhưng không dễ dàng để có thể tạo ra môi trường làm việc tốt. Các điều kiện làm việc tốt xuất phát từ các giá trị mà công ty coi là quan trọng … Continue reading "Môi Trường Làm Việc Lý Tưởng Dành Cho Người Lao Động"

Nâng Cao Tinh Thần Đồng Đội Tại Nơi Công Sở

Môi trường làm việc tuyệt vời không xảy ra qua đêm, nhưng ngay cả những nhà quản lý giỏi nhất cũng sẽ không làm được nhiều điều mà không có tinh thần đồng đội tốt. Thúc đẩy bầu không khí hợp tác giúp đạt được mục tiêu đó, đồng thời đảm bảo rằng mọi người … Continue reading "Nâng Cao Tinh Thần Đồng Đội Tại Nơi Công Sở"

Các Yếu Tố Xây Dựng Môi Trường Làm Việc Có Chất Lượng

Khi kiểm tra cơ hội việc làm, điều quan trọng là phải xem xét các yếu tố tạo nên một môi trường làm việc có chất lượng. Văn hoá doanh nghiệp của một công ty có thể có một tác động to lớn đến sự nghiệp phát triển và tăng trưởng dài hạn chuyên nghiệp … Continue reading "Các Yếu Tố Xây Dựng Môi Trường Làm Việc Có Chất Lượng"