Các Yếu Tố Xây Dựng Môi Trường Làm Việc Có Chất Lượng

Khi kiểm tra cơ hội việc làm, điều quan trọng là phải xem xét các yếu tố tạo nên một môi trường làm việc có chất lượng. Văn hoá doanh nghiệp của một công ty có thể có một tác động to lớn đến sự nghiệp phát triển và tăng trưởng dài hạn chuyên nghiệp … Continue reading "Các Yếu Tố Xây Dựng Môi Trường Làm Việc Có Chất Lượng"

Thị Trường Việc Làm Việt Nam So Với Các Nước Trong Khu Vực

Theo báo cáo, có hơn 60% các doanh nghiệp của Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân sự trong tương lai. Và hầu hết các doanh nghiệp đều dư số lượng lớn việc làm và những kế hoạch tuyển dụng vẫn không ngừng gia tăng cho đến năm 2020. Các trang web lớn … Continue reading "Thị Trường Việc Làm Việt Nam So Với Các Nước Trong Khu Vực"